Gweithdy DPP: Chwilfrydedd; Cyflwyniad i yrfa yn y celfyddydau gweledol 

Hwyluswyr: Chris Mooney-Brown a Sadia Pineda Hameed  Dyddiad ac Amser  Dydd Sul, 18 Ebrill, 10.30am – 12.15pm  Cynhelir y sesiwn hon ar Zoom  Digwyddiad  Mae Grŵp Celfyddydau Gweledol Cymru (VAGW) yn cynnal gweithdy Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) sy’n anelu at greu gofod ac amser ar gyfer chwilfrydedd. Mae’r digwyddiad yn ymateb yn uniongyrchol i arolwg … Read more

Gweithdy DPP: Amrywio Incwm; Gwerth Celf ac Artistiaid 

Hwylusydd: Laura H Drane  Dyddiad ac Amser  Dydd Mercher, 21 Ebrill, 1.00pm – 5.00pm  Cynhelir y sesiwn hon ar Zoom  Digwyddiad  Mae Grŵp Celfyddydau Gweledol Cymru (VAGW) yn cynnal gweithdy Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) sy’n anelu at gynorthwyo artistiaid ac unigolion sy’n gweithio ym myd y celfyddydau i amrywio ffynonellau’u hincwm. Mae’r digwyddiad hwn yn … Read more

Sgyrsiau Rhanbarthol: Cyfle i ddylanwadu ar dirwedd y celfyddydau gweledol yng Nghymru 

Hwylusir gan Helga Henry  Dyddiadau ac Amseroedd  Y Gogledd Mawrth 11 Mai, 2.00pm – 4.15pm  Y Canolbarth a’r Gorllewin Mercher 12 Mai, 11.00am – 1.15pm  Y De Iau 13 Mai, 10.00am – 12.45pm  Cynhelir y sesiynau hyn ar Zoom  Digwyddiad  Mae Grŵp Celfyddydau Gweledol Cymru (VAGW) yn cynnal tair sgwrs ranbarthol arbennig sy’n anelu at adnabod dyheadau’r … Read more