Datblygu rhwydwaith y celfyddydau gweledol i Gymru

Yn 2019 gwnaeth VAGW (Visual Arts Group Wales) ymgymryd ag ymchwil i’r sector a gwneud gwaith ymgynghori gyda chymorth gan gronfa Datblygu Busnes Cyngor Celfyddydau Cymru. Amcanion y prosiect oedd: Deall anghenion a blaenoriaethau’r sector celfyddydau gweledol yng Nghymru  Penderfynu ar ddisgwyliadau’r sector ynghylch sut olwg ddylai fod ar rwydwaith y celfyddydau gweledol i Gymru … Read more