EGWYL: Bwrsari a Rhaglen Fentora

Mae EGWYL, a drefnir gan Grŵp Celfyddydau Gweledol Cymru (VAGW) yn cynnig rhaglen fentora sy’n cynnwys pedwar gweithdy cydweithredol sy’n seiliedig ar fentora cymheiriaid, mentor penodedig ar gyfer mentora un i un, a bwrsari o £3000 – ar gyfer pum artist sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru, neu sydd â chysylltiad â Chymru. Mae’r cyfle … Read more