Ynghylch

Mae’r Visual Arts Group Wales (VAGW) yn rwydwaith annibynnol wirfoddol sy’n bodoli er mwyn cryfhau’r sector gelf weledol yng Nghymru trwy bartneriaeth, eiriol a hyfforddiant.

Mae gan VAGW 21 o aelodau led-led y wlad ar hyn o bryd:

Mae’r aelodau yn cwrdd dair gwaith y flwyddyn er mwyn datblygu cenhadaeth VAGW, er mwyn datblygu’r amodau lle gall sector gelf weledol fywiog a llwyddiannus ffynnu yng Nghymru.