Ynghylch

Mae’r Visual Arts Group Wales (VAGW) yn rwydwaith annibynnol wirfoddol sy’n bodoli er mwyn cryfhau’r sector gelf weledol yng Nghymru trwy bartneriaeth, eiriol a hyfforddiant.

Newyddion

 • EGWYL: Cyhoeddiad mentoriaid y Rhaglen Fwrsariaeth a Mentora
  Yn rhan o Egwyl, derbyniodd yr artistiaid a ddetholwyd ynghyd â rhai ymgeiswyr, fentoriaeth wedi’i theilwra’n arbennig iddyn nhw. Wrth i’r rhaglen ddod tua’i therfyn, mae VAGW yn falch o gyflwyno’r mentoriaid craff a rhagorol a fu’n rhan o’r cynllun: Amak Mahmoodian Ganed Amak yn Shiraz, Iran ac mae hi bellach yn byw ym Mryste. … Read more
 • EGWYL: Bwrsari a Rhaglen Fentora cyhoeddiad artistiaid
  Mae Grŵp Celfyddydau Gweledol Cymru (VAGW) yn falch iawn o gyhoeddi enwau deiliaid Rhaglen Fwrsari a Mentora Egwyl, a gefnogwyd gan Gronfa Adferiad Diwylliannol Cyngor Celfyddydau Cymru. Yn dilyn 68 sgwrs ac ymweliadau stiwdio ar-lein a gynhaliwyd rhwng Mawrth a Mai 2021, dyma gyhoeddi enw’r pump a delir yn llawn i ymgymryd â’r rhaglen Fentoriaeth … Read more
 • Gweithdy DPP: Cynrychiolaeth yn y Celfyddydau Gweledol
  Dyddiad ac Amser  Dydd Gwener 30 Ebrill 2021, 10:30 am – 12:00 pm Cynhelir y sesiwn hon ar Zoom. Digwyddiad Mae Grŵp Celfyddydau Gweledol Cymru (VAGW) yn cynnal gweithdy Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) sy’n anelu at gynorthwyo artistiaid i ddeall sut orau i dynnu sylw at eu hunain a’u gwaith. Mae’r digwyddiad hwn yn ymateb … Read more

 • Datblygu rhwydwaith y celfyddydau gweledol i Gymru
  Yn 2019 gwnaeth VAGW (Visual Arts Group Wales) ymgymryd ag ymchwil i’r sector a gwneud gwaith ymgynghori gyda chymorth gan gronfa Datblygu Busnes Cyngor Celfyddydau Cymru. Amcanion y prosiect oedd: Deall anghenion a blaenoriaethau’r sector celfyddydau gweledol yng Nghymru  Penderfynu ar ddisgwyliadau’r sector ynghylch sut olwg ddylai fod ar rwydwaith y celfyddydau gweledol i Gymru … Read more

Cyswllt


Cyd-gadeirydd VAGW: Chris Brown, Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Cwmni, g39, Caerdydd