Ynghylch

Mae’r Visual Arts Group Wales (VAGW) yn rwydwaith annibynnol wirfoddol sy’n bodoli er mwyn cryfhau’r sector gelf weledol yng Nghymru trwy bartneriaeth, eiriol a hyfforddiant.

Newyddion

  • Datganiad Black Lives Matter oddi wrth Grŵp Celfyddydau Gweledol Cymru
    Mae Grŵp Celfyddydau Gweledol Cymru (VAGW) yn sefyll yn erbyn hiliaeth ac yn cydsefyll gyda Black Lives Matter ledled y byd. Fel cydweithfa o sefydliadau ar draws Cymru, rydym yn deall bod gennym rôl er mwyn newid yr anghydraddoldeb sy’n rhemp ac yn cydnabod ein cyfrifoldeb i wneud hynny lle bynnag a phryd bynnag y … Read more

  • Datblygu rhwydwaith y celfyddydau gweledol i Gymru
    Yn 2019 gwnaeth VAGW (Visual Arts Group Wales) ymgymryd ag ymchwil i’r sector a gwneud gwaith ymgynghori gyda chymorth gan gronfa Datblygu Busnes Cyngor Celfyddydau Cymru. Amcanion y prosiect oedd: Deall anghenion a blaenoriaethau’r sector celfyddydau gweledol yng Nghymru  Penderfynu ar ddisgwyliadau’r sector ynghylch sut olwg ddylai fod ar rwydwaith y celfyddydau gweledol i Gymru … Read more

Cyswllt


Cyd-gadeirydd VAGW: Chris Brown, Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Cwmni, g39, Caerdydd