Ynghylch

Mae’r Visual Arts Group Wales (VAGW) yn rwydwaith annibynnol wirfoddol sy’n bodoli er mwyn cryfhau’r sector gelf weledol yng Nghymru trwy bartneriaeth, eiriol a hyfforddiant.

Newyddion

 • EGWYL: Bwrsari a Rhaglen Fentora cyhoeddiad artistiaid
  Mae Grŵp Celfyddydau Gweledol Cymru (VAGW) yn falch iawn o gyhoeddi enwau deiliaid Rhaglen Fwrsari a Mentora Egwyl, a gefnogwyd gan Gronfa Adferiad Diwylliannol Cyngor Celfyddydau Cymru. Yn dilyn 68 sgwrs ac ymweliadau stiwdio ar-lein a gynhaliwyd rhwng Mawrth a Mai 2021, dyma gyhoeddi enw’r pump a delir yn llawn i ymgymryd â’r rhaglen Fentoriaeth … Read more
 • Gweithdy DPP: Cynrychiolaeth yn y Celfyddydau Gweledol
  Dyddiad ac Amser  Dydd Gwener 30 Ebrill 2021, 10:30 am – 12:00 pm Cynhelir y sesiwn hon ar Zoom. Digwyddiad Mae Grŵp Celfyddydau Gweledol Cymru (VAGW) yn cynnal gweithdy Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) sy’n anelu at gynorthwyo artistiaid i ddeall sut orau i dynnu sylw at eu hunain a’u gwaith. Mae’r digwyddiad hwn yn ymateb … Read more
 • Gweithdy DPP: Chwilfrydedd; Cyflwyniad i yrfa yn y celfyddydau gweledol 
  Hwyluswyr: Chris Mooney-Brown a Sadia Pineda Hameed  Dyddiad ac Amser  Dydd Sul, 18 Ebrill, 10.30am – 12.15pm  Cynhelir y sesiwn hon ar Zoom  Digwyddiad  Mae Grŵp Celfyddydau Gweledol Cymru (VAGW) yn cynnal gweithdy Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) sy’n anelu at greu gofod ac amser ar gyfer chwilfrydedd. Mae’r digwyddiad yn ymateb yn uniongyrchol i arolwg … Read more

 • Datblygu rhwydwaith y celfyddydau gweledol i Gymru
  Yn 2019 gwnaeth VAGW (Visual Arts Group Wales) ymgymryd ag ymchwil i’r sector a gwneud gwaith ymgynghori gyda chymorth gan gronfa Datblygu Busnes Cyngor Celfyddydau Cymru. Amcanion y prosiect oedd: Deall anghenion a blaenoriaethau’r sector celfyddydau gweledol yng Nghymru  Penderfynu ar ddisgwyliadau’r sector ynghylch sut olwg ddylai fod ar rwydwaith y celfyddydau gweledol i Gymru … Read more

Cyswllt


Cyd-gadeirydd VAGW: Chris Brown, Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Cwmni, g39, Caerdydd